de en csCENÍK

Ceník ubytování - víkendové pobyty

Apartmány - víkendové pobyty pátek - neděle /jen vedlejší sezona/  3000,- Kč

 

Chaty -  víkendové pobyty pátek - neděle /pouze vedlejší sezona/   2.100,- Kč

 

Ceník ubytování - ceny za týden pro 4 osoby 

vedlejší sezona    hlavní sezona       vedlejší sezona

Rok 2023

     1.6.-30.6.  

     1.7. – 31.8.  

     1.9. – 31.10.   

Apartmán č. 3

      7.500 ,- Kč

      7.500 ,- Kč

      6.700 ,- Kč

Apartmán č. 4

       7.900 ,- Kč

      7.900 ,- Kč

      6.700 ,- Kč

Apartmán č. 5

      7.500 ,- Kč

      7.500 ,- Kč

      6.700 ,- Kč

Apartmány č. 6-12

      7.900 ,- Kč

      7.900 ,- Kč

      6.700 ,- Kč

Chata č. 1 a č. 2

      5.500 ,- Kč

      5.500 ,- Kč

      5.500 ,- Kč

Chata č 3 a č. 4

      5000 ,- Kč

      5000 ,- Kč

      5000 ,- Kč

 Pobyt psa / pouze malá plemena/ 50 Kč/ noc.

Cena za přistýlku za osobu a noc  100,- Kč.

Poplatek z pobytu  

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.6 (4) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).7 (5) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba14 a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce, b) mladší 18 let, starší 70 let.

 

Pronájem tenisového kurtu  1 hod.  200,- Kč,  2 hod.  300,- Kč 

- pro ubytované sleva 50%

 

 Předem děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu !  


Naposledy upraveno: 12.3.2023 10:55